KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN 20 NĂM ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Trong suốt chặng đường 20 năm qua, KBNN Hưng Yên luôn coi trọng tính công khai, minh bạch, khách quan trong công tác cán bộ; gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá năng lực cán bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác thi đua, khen thưởng, sắp xếp vị trí làm việc, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Vì vậy, luôn tạo được mối đoàn kết gắn bó trong nội bộ hệ thống, phát huy được năng lực của mỗi cá nhân và tổng hợp thành sức mạnh tập thể. Điểm nổi bật thể hiện sự thành công trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là đơn vị đã bảo đảm tuyệt đối an toàn ngân quỹ trong 20 năm và đạt được nhiều thành tích cao trong tất cả các hội thi nghiệp vụ toàn hệ thống KBNN, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của hệ thống KBNN.

Tin mới nhất

KBNN Hưng Yên kỷ niệm 20 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất(19/12/2018 3:21 CH)

THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC(19/12/2018 3:09 CH)

XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC TIN CẬY CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN(18/12/2018 4:38 CH)

ĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, GÓP PHẦN HOÀN...(18/12/2018 4:25 CH)

THÀNH TÍCH PHONG TRÀO VĂN NGHỆ, THỂ THAO(18/12/2018 3:19 CH)

THÀNH TÍCH THI NGHIỆP VỤ TOÀN NGÀNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC(18/12/2018 3:11 CH)

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH(18/12/2018 2:45 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN THÀNH TỰU 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (01/01/1997 - 01/01/2017)(18/12/2018 9:35 SA)

°
66 người đang online