XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC TIN CẬY CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Trong gần 20 năm qua, tỉnh Hưng Yên có bước phát triển mạnh mẽ, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Hệ thống Kho bạc Nhà nước trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn là cơ quan tham mưu tích cực và tin cậy của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố; bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước được giao quản lý; phát huy tốt vai trò của ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng vào thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin mới nhất

KBNN Hưng Yên kỷ niệm 20 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất(19/12/2018 3:21 CH)

THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC(19/12/2018 3:09 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN 20 NĂM ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN(18/12/2018 5:08 CH)

ĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, GÓP PHẦN HOÀN...(18/12/2018 4:25 CH)

THÀNH TÍCH PHONG TRÀO VĂN NGHỆ, THỂ THAO(18/12/2018 3:19 CH)

THÀNH TÍCH THI NGHIỆP VỤ TOÀN NGÀNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC(18/12/2018 3:11 CH)

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH(18/12/2018 2:45 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN THÀNH TỰU 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (01/01/1997 - 01/01/2017)(18/12/2018 9:35 SA)

°
117 người đang online