KBNN Hưng Yên kỷ niệm 20 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đăng ngày 19 - 12 - 2018

Ngày 06/12/2016, tại thành phố Hưng Yên, KBNN Hưng Yên đã tổ chức tổng kết công tác giai đoạn 1997 - 2016 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và đại diện các Sở, Ngành địa phương. Đoàn đại biểu KBNN do Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà làm trưởng đoàn đã tới dự và chúc mừng KBNN Hưng Yên.

 

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho KBNN Hưng Yên

Ngày 01/01/1997, cùng với sự kiện chia tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, KBNN Hưng Yên đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động có 6 phòng nghiệp vụ và 5 Kho bạc huyện với 134 cán bộ công chức. Mặc dù có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực nhưng đơn vị đã luôn không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và KBNN, tranh thủ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan ban, ngành tại địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, vươn lên trở thành một trong những đơn vị tiên tiến, đi đầu trên nhiều lĩnh vực công tác của hệ thống KBNN, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên và sự phát triển lớn mạnh của hệ thống KBNN cũng như của ngành Tài chính:

Trong quá trình hoạt động, KBNN Hưng Yên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn.Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu không ngừng cải tiến, hiện đại hoá quy trình thu nộp nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế và tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; đồng thời, luôn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN và đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ đắc lực cho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn; giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối tiền và tài sản Nhà nước giao quản lý; tổ chức điều hành ngân quỹ một cách linh hoạt, kịp thời đảm bảo nhu cầu chi trả của các cấp ngân sách tại mọi thời điểm;

Là một trong những KBNN tỉnh được lựa chọn triển khai thí điểm những dự án lớn của hệ thống KBNN cũng như của ngành Tài chính như: Dự án TABMIS, hệ thống thanh toán song phương điện tử tập trung với ngân hàng, Chương trình Kế toán ngân sách và hoạt động nghiệp vụ KBNN (KTKB), Dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin…

Ghi nhận những nỗ lực của KBNN Hưng Yên, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho KBNN Hưng Yên đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà phát biểu chúc mừng KBNN Hưng Yên

Trước những thành tựu của KBNN Hưng Yên, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích của các thế hệ cán bộ, công chức KBNN Hưng Yên. Tổng Giám đốc chỉ đạo: Trong thời gian tới tập thể lãnh đạo và công chức KBNN Hưng Yên cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những thành quả đã đạt được, bám sát kế hoạch hành động của KBNN và Bộ Tài chính, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương để tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN;

Thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo vừa chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách của Nhà nước quy định, vừa thông thoáng, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong quản lý và điều hành có hiệu quả quỹ NSNN;

Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước thông qua việc thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu hướng tới khách giao dịch, lấy khách giao dịch là trung tâm, là đối tượng phục vụ. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu NSNN theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người nộp thuế, rút ngắn số giờ nộp thuế...

Giám đốc KBNN Hưng Yên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KBNN

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc KBNN Hưng Yên thay mặt ban lãnh đạo đơn vị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KBNN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên. KBNN Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo các cấp thành kế hoạch công tác, hành động cụ thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu của hệ thống và là cơ quan quản lý ngân quỹ tin cậy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

 

Tin mới nhất

THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC(19/12/2018 3:09 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN 20 NĂM ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN(18/12/2018 5:08 CH)

XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC TIN CẬY CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN(18/12/2018 4:38 CH)

ĐẢNG BỘ KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, GÓP PHẦN HOÀN...(18/12/2018 4:25 CH)

THÀNH TÍCH PHONG TRÀO VĂN NGHỆ, THỂ THAO(18/12/2018 3:19 CH)

THÀNH TÍCH THI NGHIỆP VỤ TOÀN NGÀNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC(18/12/2018 3:11 CH)

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH(18/12/2018 2:45 CH)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN THÀNH TỰU 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (01/01/1997 - 01/01/2017)(18/12/2018 9:35 SA)

Tin liên quan

°
2 người đang online