Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Lâm

Ngày 25/3, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc KBNN Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Lâm. Đồng chí Phạm Ngọc Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN Hưng Yên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng KBNN Hưng Yên công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thao, Phó Giám đốc KBNN Mỹ Hào giữ chức Phó Giám đốc KBNN Yên Mỹ; đồng chí Trịnh Hồng Cẩn, Phó Giám đốc KBNN Yên Mỹ giữ chức Phó Giám đốc KBNN Văn Lâm; đồng chí Lê Thị Hồng Oanh, Phó Giám đốc KBNN Văn Lâm giữ chức Phó Giám đốc KBNN Mỹ Hào, các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2024.

Đồng chí Phạm Ngọc Hoa - Phó Giám đốc KBNN Hưng Yên trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Thao

Đồng chí Phạm Ngọc Hoa - Phó Giám đốc KBNN Hưng Yên trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Hồng Cẩn

Đồng chí Phạm Ngọc Hoa - Phó Giám đốc KBNN Hưng Yên trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hồng Oanh

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Giám đốc KBNN Hưng Yên ghi nhận, đánh giá cao năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các đồng chí Nguyễn Thị Minh Thao, Trịnh Hồng Cẩn và Lê Thị Hồng Oanh, đồng thời yêu cầu trên cương vị mới, các đồng chí cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, chủ động tiếp cận công việc; phát huy vai trò trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng cấp ủy, Ban lãnh đạo, công chức và người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Thị Minh Thao, Trịnh Hồng Cẩn và Lê Thị Hồng Oanh cảm ơn Đảng ủy, Ban lãnh đạo KBNN Hưng Yên đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ quyết tâm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể công chức và người lao động trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh:

Phạm Trung Kiên