Khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của đảng viên, công chức và người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 297-KH/TU về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết ''Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng'' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung Kế hoạch số 297-KH/TU và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đính kèm:

297 KHTU.signed-1.pdf

Bài viết của tổng bí thư Ng Phú Trọng.pdf