NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH QUA HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN

Đăng ngày 02 - 11 - 2023
100%

Ngày 30/10/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên” do Kho bạc Nhà nước Hưng Yên chủ trì thực hiện.

Dự và chủ trì hội nghị có ThS. Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả nhiệm vụ; ThS. Nguyễn Hà Hải – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Các ủy viên phản biện: ThS. Nguyễn Thanh Thảo - Trưởng phòng Chính sách số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Văn Hậu - Trưởng Khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Ủy viên phản biện 2 và đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu. Dự hội nghị còn có đại diện các sở, ngành liên quan và Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã trong tỉnh.

ThS. Tô Thanh Minh - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, ThS. Tô Thanh Minh - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu cho biết đã tập trung thực hiện các nội dung nghiên cứu về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn việc nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; đánh giá được thực trạng công tác giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên giai đoạn từ 2018-2022, phân tích được các mặt hạn chế, nguyên nhân. Trên cơ sở đó xây dựng 06 nhóm giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu về giảm số lượng trong các hạn chế, sai sót về thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quá trình giám sát vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Ban Chủ nhiệm đề tài

Theo Chủ nhiệm đề tài, trên cơ sở thực trạng công tác giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, cơ sở lý luận và hệ thống các giải pháp của nhóm nghiên cứu, đề tài đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá gồm nhóm tiêu chí liên quan đến tiếp nhận hồ sơ (tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trước, đúng hạn, quá hạn; thời gian tiếp nhận hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ bị từ chối tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ bị từ chối nhiều lần,…); nhóm tiêu chí liên quan đến xử lý hồ sơ của giao dịch viên (thời gian xử lý hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ bị kế toán trưởng từ chối phê duyệt,…); nhóm tiêu chí liên quan đến xử lý hồ sơ của Kế toán trưởng (thời gian xử lý hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ bị Lãnh đạo đơn vị từ chối phê duyệt); nhóm tiêu chí liên quan đến xử lý hồ sơ của Lãnh đạo đơn vị Kho bạc Nhà nước (thời gian xử lý hồ sơ,…); nhóm tiêu chí liên quan đến xử lý hồ sơ của đơn vị Kho bạc Nhà nước (tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn; thời gian xử lý hồ sơ trung bình; tỷ lệ hồ sơ xử lý quá hạn),… trên cơ sở đó đã xây dựng hệ thống các mẫu báo cáo liên quan để thuận tiện trong quá trình quản lý, giám sát và phục vụ khách hàng. Với hệ thống tiêu chí đó, nhóm đã xây dựng phần mềm cung cấp thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; đánh giá tổng hợp và chi tiết việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo từng đơn vị kho bạc nhà nước, từng cá nhân đối với từng hồ sơ, đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức không mất nhiều thời gian khi rà soát tình hình thực hiện thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu và thành viên Hội đồng tham gia ý kiến đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Hội nghị đã nghe các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu và các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học. Với khoảng thời gian hơn 8 tháng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung, mục tiêu đề ra; các giải pháp nhóm nghiên cứu đề ra có tính khả thi để thực hiện hiệu quả công tác giám sát giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên.

Các đại biểu và thành viên Hội đồng tham gia ý kiến đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Đặc biệt đề tài đã xây dựng được hệ thống các tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng đối tượng từ Lãnh đạo Kho bạc đến kế toán trưởng, giao dịch viên, trên cơ sở đó kết xuất được các báo cáo cụ thể để phục vụ công tác đánh giá, giám sát, góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 

Ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận hội nghị nghiệm thu

Phát biểu kết luận, ThS. Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài trong việc phản biện nội dung, phương pháp cũng như kết quả thực hiện của đề tài khoa học cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải đánh giá cao tinh thần làm việc của nhóm nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

Ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận hội nghị nghiệm thu

Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu Nguyễn Xuân Hải cũng đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết. Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch áp dụng hiệu quả vào công tác giám sát giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Hưng Yên và Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã trong tỉnh trong thời gian tới./.

Kết quả đánh giá: Đề tài được Hội đồng xếp loại Xuất sắc./.

 

Tin mới nhất

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hưng Yên(05/02/2024 1:19 CH)

Tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) (02/02/2024 3:10 CH)

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên chấn chỉnh hoạt động công vụ(22/01/2024 2:41 CH)

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia(22/01/2024 2:04 CH)

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham...(22/01/2024 1:57 CH)

Chi Đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước Hưng Yên thực hiện Chương trình “Ngày Thứ Bẩy xanh”(28/11/2023 9:34 SA)

Lễ Trưởng thành đoàn của Chi Đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước Hưng Yên(22/11/2023 9:44 SA)

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 và thời gian, địa điểm tổ chức...(05/10/2023 3:20 CH)

°
77 người đang online