Thực hiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả

Đăng ngày 24 - 07 - 2023
100%

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 6 tháng đầu năm 2023, góp phần cùng hệ thống Kho bạc Nhà nước điều hành, quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, an toàn.

Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Chính phủ, Bộ Tài chính và của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước và của đơn vị, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, người lao động; sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn 6 tháng đầu năm 2023, góp phần cùng hệ thống Kho bạc Nhà nước điều hành, quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, cụ thể:

Về thu ngân sách nhà nước, các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp. Năm 2023, dự toán thu Trung ương giao là 22.921 tỷ đồng, dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 22.921 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 18.221 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 4.700 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến hết ngày 30/06/2023 đạt 15.312 tỷ đồng, bằng 66,81%  dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.673 tỷ đồng, bằng 35,61% dự toán; thu nội địa đạt 13.639 tỷ đồng, bằng 74,85%  dự toán năm 2023.

Ảnh hoạt động của công chức Phòng Kế toán Nhà nước – Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

 

Cùng với đó, các đơn vị kho bạc đã thực hiện kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo. Đối với chi thường xuyên, năm 2023, tổng dự toán là 9.259 tỷ đồng (Trung ương: 1.692 tỷ đồng, địa phương: 7.450 tỷ đồng, dự toán năm 2022 chuyển sang là 117 tỷ đồng). Tính đến hết ngày 30/6/2023, đã chi được 4.089 tỷ đồng (Trung ương: 800 tỷ đồng, địa phương: 3.289 tỷ đồng), bằng 44,16% dự toán năm 2023 và dự toán năm 2022 chuyển sang. Đối với chi đầu tư. Đến hết ngày 30/6/2023 đã giải ngân được 3.788,6 tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch giao (bằng 30,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 28,7% kế hoạch Bộ, địa phương triển khai năm 2023 và bằng 16,2% kế hoạch năm trước kéo dài), cao hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước là 25,4%). Riêng dự án do địa phương quản lý đến hết tháng 6, giải ngân được 3.406,9 tỷ đồng, bằng 31,6% kế hoạch giao (bằng 28,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 31,6% kế hoạch địa phương triển khai năm 2023 và bằng 16,4% kế hoạch năm trước kéo dài), cao hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước là 26,6%). 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023 tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch công tác, tình hình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ đối với các đơn vị sử dụng ngân sách; duy trì thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị và tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở; giải quyết mọi công việc đảm bảo hiệu quả, thông suốt, góp phần cùng hệ thống Kho bạc Nhà nước và ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Tài chính - ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh./.

Tin mới nhất

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hưng Yên(05/02/2024 1:19 CH)

Tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) (02/02/2024 3:10 CH)

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên chấn chỉnh hoạt động công vụ(22/01/2024 2:41 CH)

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia(22/01/2024 2:04 CH)

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham...(22/01/2024 1:57 CH)

Chi Đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước Hưng Yên thực hiện Chương trình “Ngày Thứ Bẩy xanh”(28/11/2023 9:34 SA)

Lễ Trưởng thành đoàn của Chi Đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước Hưng Yên(22/11/2023 9:44 SA)

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH QUA HỆ THỐNG...(02/11/2023 9:12 SA)

°
80 người đang online