Hướng tới kỷ niệm 34 năm Ngày tái thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (01/4/1990 - 01/4/2024) và Ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước (29/5)

Đăng ngày 15 - 03 - 2024
100%

Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) 34 năm qua, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, KBNN Hưng Yên tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn công chức KBNN Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm tại Bia Nha ngân khố quốc gia

Lãnh đạo chủ chốt KBNN Hưng Yên ký giao ước thi đua năm 2024

Với tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết; hòa chung với niềm vui chào đón Ngày tái thành lập hệ thống KBNN và Ngày truyền thống KBNN, toàn thể đảng viên, công chức, người lao động KBNN Hưng Yên phấn khởi, hăng hái thi đua, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành qua các thời kỳ xây dựng và phát triển. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, tăng cường hiệu quả hoạt động trong từng đơn vị hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, KBNN Hưng Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, hoàn thành xây dựng Kho bạc số hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả. Với trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo KBNN Hưng Yên tập trung chú trọng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, công chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, tạo động lực mạnh mẽ nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, với các giải pháp cụ thể: (1) Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Tài chính, KBNN và của cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn gắn với thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản giao cho KBNN quản lý. Quản lý tốt nhiệm vụ kiểm soát chi; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. (2) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sát sao, toàn diện các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Thực hiện phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, khoa học và phù hợp với năng lực, trình độ của công chức, người lao động. (3) Phổ biến, cập nhật kịp thời các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, của Bộ Tài chính và quy trình nghiệp vụ của KBNN đến từng công chức để nắm vững và thực hiện tốt. (4) Thực hiện công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết cũng như chế độ thông tin báo cáo, rà soát, đối chiếu trong nội bộ và với các cơ quan liên quan theo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những sai sót và cảnh báo các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn. (5) Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các quy chế công khai, dân chủ trong hoạt động nội bộ, trong công tác cán bộ và quản lý tài chính. (6) Tăng cường, đẩy mạnh việc thực hiện 09 tiêu thức cụ thể về “Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”; về ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử trong hoạt động công vụ. Thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt để 100% đảng viên, công chức, người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 10 điều kỷ luật của Ngành; nội quy, quy chế của cơ quan và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. (7) Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động; cùng với các tổ chức đoàn thể kịp thời động viên, giúp đỡ, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy hết sở trường, năng lực của công chức, người lao động. (8) Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (9) Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; đánh giá toàn diện những việc đã làm được, việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để có biện pháp mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, cùng các giải pháp cụ thể nêu trên, kỳ vọng toàn Đảng bộ, KBNN Hưng Yên sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như cùng hệ thống KBNN và ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024.

Tin mới nhất

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp...(08/05/2024 10:31 SA)

Tuyên truyền, vận động, hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ và tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu...(08/05/2024 10:27 SA)

BỘ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TÍNH ĐẾN NGÀY 17/4/2024(04/05/2024 10:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn...(04/05/2024 10:25 SA)

Đoàn viên công đoàn Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tham gia Hội thao công chức, viên chức, lao động...(04/05/2024 10:36 SA)

Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 (22/04/2024 8:46 SA)

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa...(17/04/2024 10:35 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024).(16/04/2024 10:47 SA)

°
93 người đang online