Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính qúy I năm 2024

Đăng ngày 01 - 04 - 2024
100%

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giao dịch với Kho bạc Nhà nước đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi.

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-KBNN ngày 15/01/2024 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 của hệ thống KBNN Quyết định số 145/QĐ-KBHY ngày 06/02/2024 của Giám đốc KBNN Hưng Yên ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 của KBNN Hưng Yên, trong quý I, KBNN Hưng Yên đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, cụ thể: Tập trung đẩy mạnh CCHC trên các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của CCHC. Kịp thời tiếp nhận, giải quyết 100% yêu cầu hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động về CCHC nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện CCHC và hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục tiêu, tác động của công tác CCHC góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC trong lĩnh vực KBNN đảm bảo tính pháp lý, công khai, minh bạch giúp cho mọi giao dịch của khách hàng qua KBNN được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, đảm bảo đúng chế độ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chi tiêu tài chính công. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đảm bảo 100% đúng hạn. Công bố công khai các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định; tăng cường hướng dẫn, giải thích, cung cấp các thông tin về TTHC cho cá nhân, tổ chức giao dịch với KBNN đảm bảo việc thực hiện TTHC được thuận lợi. Quản lý, bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, người lao động hợp lý, khoa học, đúng người, đúng việc. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của công chức và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, giáo dục, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tác phong, thái độ giao dịch với khách hàng của công chức. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thông qua việc triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 47/2020/NĐ -CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Tin mới nhất

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp...(08/05/2024 10:31 SA)

Tuyên truyền, vận động, hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ và tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu...(08/05/2024 10:27 SA)

BỘ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TÍNH ĐẾN NGÀY 17/4/2024(04/05/2024 10:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn...(04/05/2024 10:25 SA)

Đoàn viên công đoàn Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tham gia Hội thao công chức, viên chức, lao động...(04/05/2024 10:36 SA)

Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 (22/04/2024 8:46 SA)

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa...(17/04/2024 10:35 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024).(16/04/2024 10:47 SA)

°
77 người đang online