Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024”

Đăng ngày 17 - 04 - 2024
100%

Nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ công chức, người lao động về cải cách hành chính, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã ban hành Công văn số 326/KBHY-VP ngày 16/4/2024 để triển khai Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024”.

Theo nội dung công văn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; vận động, hướng dẫn công chức, người lao động tham gia viết bài dự thi (theo nội dung Kế hoạch số 79/KH-UBND); yêu cầu mỗi đơn vị tham gia ít nhất 01 bài dự thi, không hạn chế số lượng tối đa. Bài dự thi của các đơn vị gửi về Kho bạc Nhà nước Hưng Yên trước ngày 31/5/2024.

Nội dung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh:KH 79.pdf

Tin mới nhất

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp...(08/05/2024 10:31 SA)

Tuyên truyền, vận động, hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ và tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu...(08/05/2024 10:27 SA)

BỘ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TÍNH ĐẾN NGÀY 17/4/2024(04/05/2024 10:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn...(04/05/2024 10:25 SA)

Đoàn viên công đoàn Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tham gia Hội thao công chức, viên chức, lao động...(04/05/2024 10:36 SA)

Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 (22/04/2024 8:46 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024).(16/04/2024 10:47 SA)

Khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của đảng viên, công chức và người lao động Kho bạc Nhà...(03/04/2024 2:15 CH)

°
44 người đang online