Kết quả thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024

Đăng ngày 02 - 04 - 2024
100%

Trong quý I, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp, đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) Hội đồng nhân dân tỉnh giao và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu, Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp trong công tác tổ chức thu; trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục để phục vụ tốt công tác điều hành thu ngân sách của lãnh đạo các cấp.  Kết quả thu NSNN trên địa bàn quý I là 10.118 tỷ đồng, đạt 30,83% dự toán. Trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 977 tỷ đồng, đạt 26,42% dự toán; thu nội địa là 9.141 tỷ đồng, đạt 31,39% dự toán.

Cùng với đó, các đơn vị trong hệ thống KBNN Hưng Yên đã thực hiện kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; cung cấp số liệu, báo cáo đẩy đủ, kịp thời cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên NSNN và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Kết quả chi thường xuyên ngân sách quý I là 2.274 tỷ đồng (Trung ương: 475 tỷ đồng, địa phương: 1.799 tỷ đồng), đạt 21,7% dự toán. Đối với chi đầu tư, trong quý I đã kiểm soát, thanh toán 990 tỷ đồng, đạt 5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 7,9% kế hoạch Bộ, ngành, địa phương triển khai. Riêng dự án do địa phương quản lý giải ngân được 981 tỷ đồng, đạt 4,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đt 7,9% kế hoạch địa phương triển khai

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới, KBNN Hưng Yên tiếp tục tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và giám sát từ xa đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN, góp phần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức; thực hiện tiếp nhận, giải quyết kịp thời yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp hiệu quả trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Tin mới nhất

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp...(08/05/2024 10:31 SA)

Tuyên truyền, vận động, hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ và tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu...(08/05/2024 10:27 SA)

BỘ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TÍNH ĐẾN NGÀY 17/4/2024(04/05/2024 10:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn...(04/05/2024 10:25 SA)

Đoàn viên công đoàn Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tham gia Hội thao công chức, viên chức, lao động...(04/05/2024 10:36 SA)

Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 (22/04/2024 8:46 SA)

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa...(17/04/2024 10:35 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024).(16/04/2024 10:47 SA)

°
20 người đang online