Kho bạc Nhà nước Hưng Yên xét tuyển Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 5042/QĐ-KBNN ngày 06/9/2023 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, KBNN Hưng Yên thông báo xét tuyển HĐLĐ, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HĐLĐ

1. Điều kiện chung

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 45 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc;

d) Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Điều kiện cụ thể

2.1. Đối tượng 1:

a) Đối với Nhân viên lễ tân, phục vụ

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn được nêu tại điểm 1, mục I Thông báo này.

- Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

b) Đối với Nhân viên lái xe dùng chung

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn được nêu tại điểm 1, mục I Thông báo này.

- Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng B2 trở lên đang được phép sử dụng.

2.2. Đối tượng 2:

a) Nhân viên bảo vệ:

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn được nêu tại điểm 1, mục I Thông báo này.

- Nắm vững quy chế, quy trình tác nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

b) Nhân viên bảo vệ kiêm lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền: đáp ứng đồng thời 2 điều kiện (điều kiện đối với nhân viên bảo vệ, điều kiện đối với nhân viên lái xe dùng chung nêu trên)

3. Đối tượng ưu tiên

Ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế từ 2 năm trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được tính một diện ưu tiên vào kết quả điểm xét tại vòng 2 - vòng phỏng vấn.

4. Đăng ký tham gia xét tuyển, hoàn thiện hồ sơ xét tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo phụ lục đính kèm Thông báo này).

- Bản phô tô văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận (thời hạn tính đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).

- 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

- Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển HĐLĐ nộp bản phô tô giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên, cụ thể:

+ Đối với người có kinh nghiệm thực tế từ 2 năm trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển: cung cấp sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác có liên quan chứng minh đã đi làm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trước đây.

+ Đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân,…

Lưu ý:

- Người xét tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả xét tuyển sẽ bị hủy bỏ và người xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

-  Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển và nộp giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) nêu trên cùng với Phiếu đăng ký xét tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong xét tuyển.

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Các thành phần hồ sơ phải được kẹp với nhau, bỏ vào 01 phong bì dán kín. Bên ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển nhân viên lễ tân, phục vụ hoặc bảo vệ hoặc lái xe dùng chung”; họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi; tên và địa chỉ KBNN nơi đăng ký xét tuyển.

- Mỗi bộ Phiếu đăng ký xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và các thành phần tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký được dập ghim lại với nhau. Người xét tuyển không phải cho vào bì đựng hồ sơ nếu nộp trực tiếp.

- Người xét tuyển lấy mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký xét tuyển trên website KBNN tại địa chỉ https://vst.mof.gov.vn; Website KBNN Hưng Yên (địa chỉ https://khobac.hungyen.gov.vn).

4.2. Hoàn thiện hồ sơ xét tuyển:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng xét tuyển, người trúng xét tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền xét tuyển HĐLĐ để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển. Hồ sơ trúng xét tuyển bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển, giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Trường hợp người trúng xét tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia xét tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển HĐLĐ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng xét tuyển.

Trường hợp người đăng ký xét tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia xét tuyển thì cơ quan có thẩm quyền xét tuyển không tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển trong một kỳ xét tuyển tiếp theo.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển

- Xét tuyển vị trí Nhân viên lễ tân, phục vụ.

- Xét tuyển vị trí Nhân viên lái xe dùng chung.

- Xét tuyển vị trí Nhân viên bảo vệ;

- Xét tuyển vị trí Nhân viên bảo vệ kiêm lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền.

2. Hình thức và nội dung xét tuyển

2.1. Hình thức xét tuyển:

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người xét tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển.

2.2. Nội dung xét tuyển:

Thực hiện theo 02 vòng như sau:

(1) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện xét tuyển tại Phiếu đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người xét tuyển được tham dự vòng 2.

(2) Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công việc của người xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KBNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

+ Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí xét tuyển;

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của người xét tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.3. Kết quả xét tuyển và xác định người trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển HĐLĐ:

a) Kết quả xét tuyển:

Kết quả xét tuyển: Bằng tổng điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).

b) Xác định người trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển HĐLĐ:

Người trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được xét tuyển của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng xét tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng xét tuyển thì Giám đốc KBNN Hưng Yên quyết định người trúng xét tuyển.

- Người không trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển HĐLĐ không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

1. Chỉ tiêu xét tuyển

Tổng số 05 chỉ tiêu, trong đó:

- Nhân viên lễ tân, phục vụ: 01 chỉ tiêu;

- Nhân viên lái xe dùng chung: 01 chỉ tiêu;

- Nhân viên bảo vệ: 02 chỉ tiêu;

- Nhân viên bảo vệ kiêm lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền: 01 chỉ tiêu

2. Đơn vị cần tuyển

- Nhân viên lễ tân, phục vụ: tại cơ quan KBNN Hưng Yên 01 người.

- Nhân viên lái xe dùng chung: tại cơ quan KBNN Hưng Yên 01 người.

- Nhân viên bảo vệ: tại cơ quan KBNN Hưng Yên 02 người.

- Nhân viên bảo vệ kiêm lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền: tại cơ quan KBNN Phù Cừ 01 người.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển

Dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 10 năm 2023.

2. Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển

KBNN Hưng Yên, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý:

- KBNN Hưng Yên sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển, thời gian, địa điểm chính thức tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) gửi đến từng thí sinh; dán tại cổng cơ quan nơi tổ chức xét tuyển và nơi tiếp nhận HĐLĐ; đồng thời đăng tải trên Website của KBNN (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn), Cổng thông tin điện tử KBNN; Website của KBNN Hưng Yên (địa chỉ https://khobac.hungyen.gov.vn).

- Thí sinh đã được tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm chính thức tổ chức xét tuyển và kết quả xét tuyển tại Website của KBNN (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn); Website của KBNN Hưng Yên (địa chỉ https://khobac.hungyen.gov.vn).

V. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển là 15 ngày kể từ ngày thông báo xét tuyển đăng trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp gửi theo đường bưu chính sẽ tính theo dấu bưu điện ngày gửi. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển HĐLĐ

Văn phòng KBNN Hưng Yên - Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.

3. Lưu ý

- Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký xét tuyển vào 01 vị trí xét tuyển tại 01 KBNN nơi có chỉ tiêu xét tuyển.

- Trường hợp không đủ điều kiện xét tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, đơn vị xét tuyển không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Mọi chi tiết cụ thể, thí sinh liên hệ số điện thoại: 02213.863.339 hoặc 0963.053.091 (Bà Trần Thị Hằng - Chuyên viên Văn phòng KBNN Hưng Yên)./. 

Mau 01.1. Phụ luc 02. Phieu dang ky xet tuyen kèm TB xét tuyển.doc

Tin mới nhất

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 7,6 nghìn tỷ đồng (22/02/2024 2:46 CH)

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên gặp mặt đầu năm, Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 8:38 SA)

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hưng Yên(05/02/2024 1:19 CH)

Tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) (02/02/2024 3:10 CH)

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên chấn chỉnh hoạt động công vụ(22/01/2024 2:41 CH)

Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia(22/01/2024 2:04 CH)

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham...(22/01/2024 1:57 CH)

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2024(08/01/2024 3:13 CH)

°
128 người đang online