Kho bạc Nhà nước hướng dẫn triển khai lập Báo cáo Tài chính Nhà nước tỉnh năm 2023

Đăng ngày 27 - 05 - 2024
100%

Ngày 20/5/2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có Công văn 2592 /KBNN-KTNN gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai lập Báo cáo Tài chính Nhà nước tỉnh năm 2023.

Công chức KBNN cấp tỉnh thực hiện công tác Kế toán Nhà nước

Tính đến năm 2024, KBNN đã triển khai 05 năm công tác lập Báo cáo Tài chính Nhà nước (BCTCNN), chất lượng của BCTNNN tỉnh đã được cải thiện rõ rệt qua các năm. Tuy nhiên, sau khi rà soát, tổng hợp Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các tỉnh để lập BCTCNN toàn quốc cũng như hỗ trợ địa phương rà soát báo cáo Báo cáo cung cấp thông tin tài chính, tổng hợp và lập BCTCNN tỉnh, cho thấy còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

Theo nội dung Công văn 2592 /KBNN-KTNN, để cải thiện chất lượng BCTCNN năm 2023, KBNN chỉ đạo KBNN tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất, KBNN cấp tỉnh tổ chức triển khai lập BCTCNN tỉnh năm 2023 và chỉ đạo các KBNN cấp huyện lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về BCTCNN, Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập BCTCNN, Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC và hướng dẫn tại Công văn số 5281/KBNN-KTNN ngày 15/9/2023 của KBNN về việc hướng dẫn triển khai lập BCTCNN tỉnh năm 2022. Đối với KBNN cấp tỉnh được Cục Kế toán Nhà nước - KBNN gửi số liệu thuế do Cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý sẽ thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu tương ứng trên BCTCNN tỉnh năm 2023

Thứ hai, thực hiện rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm về các vấn đề còn tồn tại trong quá trình lập BCTCNN tỉnh năm 2022 (bao gồm quá trình tổng hợp báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện).

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính trên địa bàn: Rà soát danh sách các đơn vị cung cấp thông tin tài chính, đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng và gửi đúng thời hạn. Rà soát, hoàn thiện các thông tin trên BCTCNN, trong đó, lưu ý rà soát các thông tin về nợ chính quyền địa phương, vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính, tài sản kết cấu hạ tầng do địa phương quản lý đảm bảo đầy đủ, hợp lý.

Thứ tư, phối hợp và hướng dẫn các đơn vị cung cấp thông tin để khắc phục các hạn chế của Báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi KBNN. Trong đó, lưu ý hướng dẫn đơn vị cung cấp thông tin thuyết minh về các chỉ tiêu trên báo cáo có biến động lớn so với năm 2022 theo quy định.

Thứ năm, tăng cường tập huấn cho các công chức thực hiện công tác lập BCTCNN tỉnh và Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính. Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời về Cục Kế toán Nhà nước – KBNN.

Tin mới nhất

Kho bạc Nhà nước không ngừng đổi mới hoạt động cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ(24/07/2024 1:28 CH)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên mở Chuyên mục tuyên truyền về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước(16/07/2024 3:37 CH)

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV(16/07/2024 10:09 SA)

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tự...(16/07/2024 9:49 SA)

Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin qua đường dây nóng Kho bạc Nhà nước(01/07/2024 9:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).(27/06/2024 7:42 SA)

Triển khai hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành(21/06/2024 3:40 CH)

Lịch sử, ý nghĩa Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6(21/06/2024 8:51 SA)

°
90 người đang online