Kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại Kho bạc Nhà nước

Đăng ngày 30 - 05 - 2024
100%

VOV.VN - Ngày 29/5, Kho bạc Nhà nước Trung ương phối hợp với Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm tài sản công năm 2024 của hệ thống kho bạc nhà nước.

Quy mô kiểm kê tài sản công mở rộng hơn nhiều so với năm 1998

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, kiểm kê tài sản là công việc thường xuyên, hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Tổng kiểm kê tài sản công của nước ta được thực hiện gần nhất là từ năm 1998, tính đến nay đã được 26 năm và thời điểm đó chỉ thực hiện kiểm tra đối với loại tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị,

Theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 11/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, đợt này sẽ tổng rà soát lại việc tổng kiểm kê tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giống như quy mô đã thực hiện năm 1998. Bên cạnh đó sẽ mở rộng thêm đối tượng kiểm kê là các tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

 

Lãnh đạo Cục Quản lý công sản cho biết thêm, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý rất nhiều, sau khi rà soát các văn bản pháp luật liên quan, làm việc với các bộ quản lý chuyên ngành cũng như xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã đề xuất lựa chọn 18 loại tài sản kết cấu hạ tầng làm đối tượng kiểm kê, báo cáo Chính phủ phê duyệt Đề án (Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 11/3/2024).

“Về quy mô tài sản thực hiện kiểm kê đợt này mở rộng hơn nhiều so với năm 1998. Việc kiểm kê khó khăn hơn vì tài sản công tại đơn vị hành chính sự nghiệp đều có quy định rõ về chế độ hạch toán, kế toán, chế độ tính hao mòn, khấu hao tài sản, đồng thời đã có hệ thống cơ sở dữ liệu đối với tài sản này, kể cả ở các bộ, ngành, địa phương hay trên quy mô cả nước. Còn đối với tài sản kết cấu hạ tầng, thậm chí có nhiều loại cho đến nay chưa có quy định về chế độ quản lý, sử dụng, chế độ hạch toán đối với loại tài sản này, đo đó công việc hết sức khó khăn”, ông Nguyễn Tân Thịnh cho hay.

Với đối tượng kiểm kê rộng như vậy, để đảm bảo việc kiểm kê chính thức sắp tới được thành công, Bộ Tài chính tiến hành thực hiện kiểm kê thử nghiệm tại 2 bộ và 3 địa phương, tới đây sẽ kiểm kê thử nghiệm thêm tại 3 địa phương.

Nêu lý do lựa chọn Kho bạc Nhà nước (KBNN) là một trong những đơn vị để thực hiện kiểm kê thử nghiệm đợt đầu tiên, đại diện Cục Quản lý công sản cho biết, KBNN đã có kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Báo cáo tài chính nhà nước, trong đó có phần liên quan đến tài sản công nói chung, tài sản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và tài sản kết cấu hạ tầng nói riêng. Cùng với đó, hệ thống KBNN cũng có nhu cầu sử dụng số liệu tổng kiểm kê của các bộ, ngành trung ương để phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo tài chính nhà nước thời gian tới.

“KBNN có hệ thống dọc từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp Trung ương, từ việc kiểm kê này sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến đơn vị có hệ thống ngành dọc trên cả nước. Đợt lựa chọn đơn vị kiểm kê thử nghiệm này, Bộ Tài chính đã lựa chọn đa dạng các cơ quan, đơn vị để có thể rút kinh nghiệm một cách bao quát nhất, qua đó có cơ sở triển khai trong quá trình sắp tới”, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý công sản việc kiểm kê thử nghiệm tập trung vào mục tiêu “tập dượt” cách thức thực hiện công tác kiểm kê trước khi triển khai trên diện rộng, góp phần hoàn thiện các biểu mẫu và chỉ tiêu kiểm kê. Đồng thời, đề nghị các cán bộ kiểm kê thực tế tại các đơn vị cơ sở sẽ góp ý cho Bộ Tài chính về các biểu mẫu, kiểm kê trước khi ban hành chính thức để tập huấn trên cả nước. Thông qua kiểm kê thử nghiệm, phát hiện các mặt được và chưa được trong công tác hạch toán, quản lý tài sản công để Cục có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ có các văn bản chấn chỉnh, lưu ý các bộ ngành, địa phương trước khi kiểm kê thực tế toàn quốc từ ngày 1/1/2025.

Quyết tâm hoàn thành theo tiến độ được giao

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 11/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ, KBNN được lựa chọn làm đơn vị kiểm kê thử nghiệm tài sản công đợt này. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, KBNN đã phối hợp với Cục Quản lý công sản, Cục Kế hoạch Tài chính tổ chức tập huấn triển khai thử nghiệm trong hệ thống KBNN. Đợt kiểm kê này ngoài việc đạt được mục tiêu đề ra, KBNN sẽ kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị đề xuất để hoàn thiện các mẫu biểu, chỉ tiêu kiểm kê. Đây cũng là cơ sở để KBNN hoàn thiện chỉ đạo toàn quốc kiểm kê đầy đủ vào mốc thời gian ngày 1/1/2025, đồng thời đây cũng là cơ sở để Bộ Tài chính hoàn thiện những hướng dẫn mẫu biểu báo cáo kiểm kê theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị

 

Cho ý kiến tại hội nghị, đại diện Kho bạc Nhà nước các tỉnh cũng bày tỏ thống nhất với các kế hoạch triển khai tổng kiểm kê tài sản công do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành. Đồng thời cho biết sẽ tiếp thu những thông tin tại hội nghị tập huấn, nghiêm túc đôn đốc các đơn vị cơ sở thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian đã đề ra.

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để đại diện Cục Quản lý công sản phổ biến một số nội dung về các Quyết định liên quan đến Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công; Phổ biến kế hoạch kiểm kê tài sản công của Bộ Tài chính; Hướng dẫn các chỉ tiêu, mẫu biểu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê...

Dự kiến trong ngày mai (30/5), Cục Quản lý công sản tiếp tục phối hợp với UBND TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại Hải Phòng.

Trước đó, ngày 27/5, Cục Quản lý công sản đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và UBND TP.Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công cho các đơn vị trực thuộc tại 2 đơn vị.

Dự kiến trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ban hành Quyết định kiểm kê thử nghiệm ở 3 địa phương gồm: TP.HCM, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Theo Quyết định số 1138/QĐ-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính về việc triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, KBNN là 1 trong 5 bộ ngành, địa phương được lựa chọn thực hiện kiểm kê thử nghiệm tài sản công (Hệ thống Kho bạc Nhà nước; một số đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng, TP.Hải Phòng).

Dự kiến sau buổi tập huấn ngày 29/5, Kho bạc Nhà nước tổ chức kiểm kê thực tế từ ngày 30/5 đến ngày 14/6 (15 ngày); báo cáo, tổng hợp kết quả kiểm kê thử nghiệm từ ngày 15/6 đến ngày 29/6 (15 ngày); Họp tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai kiểm kê thử nghiệm: Tháng 7/2024 (sau khi hoàn thành việc tổng hợp số liệu kiểm kê thử nghiệm).

Tin mới nhất

Kho bạc Nhà nước không ngừng đổi mới hoạt động cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ(24/07/2024 1:28 CH)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên mở Chuyên mục tuyên truyền về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước(16/07/2024 3:37 CH)

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV(16/07/2024 10:09 SA)

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tự...(16/07/2024 9:49 SA)

Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin qua đường dây nóng Kho bạc Nhà nước(01/07/2024 9:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).(27/06/2024 7:42 SA)

Triển khai hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành(21/06/2024 3:40 CH)

Lịch sử, ý nghĩa Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6(21/06/2024 8:51 SA)

°
77 người đang online