Các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tích cực tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024”

Đăng ngày 11 - 06 - 2024
100%

Triển khai Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024”, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 79/KH-UBND, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ công chức, người lao động về cải cách hành chính, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, ngày 16/4/2024, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã ban hành Công văn số 326/KBHY-VP để triển khai Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024”.

Căn cứ nội dung Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/4/2024 và công văn chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, các đơn vị thuộc và trực thuộc đã tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, đồng thời vận động, hướng dẫn công chức, người lao động tham gia viết bài dự thi theo nội dung Kế hoạch số 79/KH-UBND, kết quả, đến trước ngày 31/5/2024, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên nhận được tổng số 15 bài dự thi của 05 phòng và 09 Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã. Trên cơ sở các bài dự thi nhận được, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên sẽ tổ chức sơ loại để chọn lọc một số bài dự thi có chất lượng tiêu biểu gửi về Sở Nội vụ qua phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành trước ngày 15/6/2024.

Tin mới nhất

Kho bạc Nhà nước không ngừng đổi mới hoạt động cải cách hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ(24/07/2024 1:28 CH)

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên mở Chuyên mục tuyên truyền về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước(16/07/2024 3:37 CH)

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV(16/07/2024 10:09 SA)

Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tự...(16/07/2024 9:49 SA)

Sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin qua đường dây nóng Kho bạc Nhà nước(01/07/2024 9:27 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).(27/06/2024 7:42 SA)

Triển khai hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành(21/06/2024 3:40 CH)

Lịch sử, ý nghĩa Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6(21/06/2024 8:51 SA)

°
42 người đang online